menu close menu

Prof. Dr. Ethem Güneren

 

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Ethem GUNEREN
Baba adı : Mahmut
Anne adı : Fatımatüz Zehra
Doğum yeri tarihi : Zile – Tokat, Turkey / 17.08.1963
Askerlik durumu : Tbb Atğm; 1988-90 Side J Kamp K.lığı Manavgat.
Medeni Hali : Evli, 2 çocuk babası
Yabancı dil : İngilizce (KPDS notu 77)

Eğitim

İlkokul : Cumhuriyet Ilkokulu, Tokat, 1974
Orta/Lise : Anadolu Lisesi Samsun - Bursa, 1981
Üniversite : İstanbul Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, 1987
Uzmanlık 1. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanlığı, Mayıs 1998
2. El Cerrahisi Yan Dal Uzmanlığı, Mart 2011

Çalışma hayatı

1. Pratisyen Hekimlik - Mecburi hizmet Karakent Sağlık Ocağı Burdur, 1987-1988
2. Askerlik Tabib Atğm, Side J. Kamp K. Antalya, 1989-1990
3. Pratisyen Hekimlik Çolaklı Sağlık Ocağı Antalya, 1990-1991
4. Uzmanlık eğitimi: Genel Cerrahi – Semmelweis Ü. 1. Cerrahi Kliniği Budapeşte 1990-1992, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi - Şişli Etfal EAH, 1992-1994 - Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba EAH, 1994-1998
5. Uzmanlık, 28 Mayıs 1998
6. Öğretim görevlisi 19 Mayıs U Tıp F, Samsun 1998 - 1999
7. Yardımcı docentlik, 19 Mayis U Tıp F, Samsun 1999 - 2005
8. Docentlik, 15 Kasım 2005
9. Rektör Danışmanlığı 19 Mayıs Ü Rektörlüğü 15.08.2008 – 15.01.2011
10. Klinik Şefliği Samsun EAH Plastik Cerrahi Klinik Şefliği 01.06.2009 – 15.01.2011
11. Profesörlük, 17 Ocak 2011
12. Bezmialem Vakıf Ü Tıp F Plastik Cerrahi AD Başkanlığı 17.01.2011 den bu güne,.
Kurullar ve Üyelikler

1. Türk Tabibler Birliği 1988
2. TEMA 1993
3. ACPA (American Cleft Palate Association) 1998
4. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 1999
5. Türk Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği 2000
6. Türk Estetik Cerrahi Derneği 2000
7. European Club for Pediatric Burns 2001
8. 19 Mayıs Ü. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK)
9. 19 Mayıs Ü. Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK) (Bologna uzmanı)
10. Bezmialem Vakıf Ü ADEK
11. Bezmialem Vakıf Ü Tıp Eğitimi Birimi (Başkoordinatör)

Yeterlilikler

1. EBOPRAS Avrupa Plastik Cerrahi Yeterliliği 13 Kasım 2004
2. Türk Plastik Cerrahi Yeterliliği 14 Eylül 2005
3. Deney Hayvanları Kullanım Yetkisi 06 Temmuz 2007Ulusal / Bölgesel Toplantılar

01. XV. TPRECD Kongresi 27-29 Eylül 1993 İstanbul
02. 2. Ortopedi ve Travmatoloji Günleri 6 Aralık 1994 İstanbul
03. I. Vakıf Gureba Tıp Kongresi 5-9 Aralık 1994 İstanbul
04. I. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi 3-4 Haziran 1995 İstanbul
05. XVII. TPRECD Kongresi 20-25 Eylül 1995 Kıbrıs
06. II. Vakıf Gureba Tıp Kongresi 4-8 Aralık 1995 İstanbul
07. El Cerrahisi Simpozyumu 13-14 Mayıs 1996 İstanbul
08. 5. Marmara Tıp Günleri 16-19 Eylül 1996 İstanbul
09. III. Vakıf Gureba Tıp Kongresi 3-6 Aralık 1996 İstanbul
10. II. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi 27-29 Eylül 1997 İstanbul
11. III. Ulusal Estetik Cerrahi Kongresi 20-24 Nisan 1998 İstanbul
12. TPRECD Kış Sempozyumu, 15-17 Mart 1999 Kartalkaya Bolu
13. VI. Ulusal Bilgi Çağı ve Sanat Sempozyumu 8-10 Mayıs 2000 Ankara
14. XXII. TPRECD Kongresi 27 Eylül-1 Ekim 2000 İzmir
15. Turkish Symposium Contour Genesis Ultrasonic Assisted Lipoplasty 23-24 Kasım 2000 İstanbul
16. XXIII. TPRECD Kongresi 27-30 Eylül 2001 İstanbul
17. Yüz ve Ağız Bölgesi Rekonstrüksiyonları 14-15 Mayıs 2002 Samsun
18. Tıp Eğitimi Değişirken –Sempozyum- 09-10 Temmuz 2002 Samsun
19. XXIV. TPRECD Kongresi 18-20 Ekim 2002 Ankara

20. Dudak-Damak Yarıklarında Sekonder Girişimler 21 Nisan 2003 Eskişehir
21. Meme Küçültme ve Büyütme Ameliyatları 02 Mayıs 2003 Sivas
22. XXV. TPRECD Kongresi 14-17 Ekim 2003 Samsun
23. Yüzde Non-invazif Estetik Girişimler Vakıf Gureba Plastik Cerrahi Toplantısı 25 Aralık 2003 İstanbul
24. TPRECD Kış Sempozyumu, 18-21 Mart 2004 Uludağ Bursa
25. Rinoplasti Sempozyumu 17 Nisan 2004 Adana
26. Dudak-Damak Yarıkları 1. Cerrahpaşa Plastik Cerrahi Günleri 30 Nisan 1 Mayıs 2004 İstanbul
27. Kronik yaralar 1.Plastik Cerrahi Günleri 11 Haziran 2004 Samsun
28. VIII. Ulusal Estetik Cerrahi Kongresi 18-20 Haziran 2004 İstanbul
29. XXVI. TPRECD Kongresi 21-25 Eylül 2004 Ankara
30. Tıpta Araştırma Tipleri, Etik Kurallar ve Eser Oluşturma İlkeleri 23 Ekim 2004 Ankara
31. TPRECD Kış Sempozyumu, 10-13 Mart 2005 Ilgaz Çankırı
32. Güncel yanık/yara tedavisi simpozyumu 23-24 Nisan 2005 Adana
33. Fasiyal Rekonstrüksiyon 2. Cerrahpaşa Plastik Cerrahi Günleri 3-4 Haziran 2005 İstanbul
34. XXVII. TPRECD Kongresi 14-17 Eylül 2004 Konya
35. Türkiye Yanık ve Yangın Afetleri Derneği III. Kongresi 29-30 Eylül 2005Ankara
36. Estetik cerrahide medikolegal sorunlar ve yeni TCK 25 Kasım 2005 Kartal İstanbul
37. TPERCD Kış Sempozyumu 16-19 mart 2006 İstanbul
38. XXVIII. TPRECD Kongresi 2006 Ankara
39. 2. Ulusal Kök Hücre Kongresi 6-9 Eylül 2006 Trabzon
40. TPRECD Kış Sempozyumu 15-17 Mart 2007 Bursa
41. XXIX. TPRECD Kongresi 2007 Eskişehir
42. XXX. TPRECD Kongresi 2008 Antalya
43. Baş-boyun rekonstrüksiyonları sempozyumu Marmara Bölge Toplantısı Şişli Etfal EAH Mayıs 2009 İstanbul
44. XXXI. TPRECD Kongresi 17-21 Ekim 2009 Adana
45. Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulu Komisyonları (Müfredat-Süre-Rotasyonlar) Toplantısı 15-17 Ocak Antalya
46. 8. Kuzey Kıbrıs Türk PRECD Kongresi 14-18 Temmuz 2010 Kıbrıs
47. XXXII. TPRECD Kongresi 2010 TrabzonUlusal bildiriler


1. Keskin N, Güneren E, Kuran B, Aydın H. No Man’s Land Bölgesindeki Fleksör Tendon Yaralanmalarında Chow tipi Erken Dinamik Atel ile Statik Atelin Karşılaştırılması (Sözlü bildiri). 3.El Cerrahi ve Rekonstrüksiyonu Kongresi 17-18 Mayıs 1993 Nevşehir.
2. Yaman S, Aydın S, Yavaş F, Güneren E, Baş L. Diabetik ayaktaki doku defektlerinin tamirinde hiperbarik oksijen tedavisinin yeri (Sözlü bildiri). XV. TPRECD Kongresi 26-29 Eylül 1993 İstanbul.
3. Yaman S, Güneren E, Aydın S, Akbay S, Baş L. Diabetik ayak tedavisinde HBO tedavisinin cerrahiye etkisi (Sözlü bildiri). I.Vakıf Gureba Tıp Kongresi 5-9 Aralık 1994 İst.
4. Akbay S, Güneren E, Çek Dİ. Travmatik Damak Yarığı Olgusu (Poster sunumu) I.Vakıf Gureba Tıp Kongresi 5-9 Aralık 1994 İstanbul.
5. Çek Dİ, Ergün SS, Güneren E, Akbay S, Çek M. Genital ve perianal bölge yanıklarında tedavi (Sözlü bildiri). XVII. TPRECD Kongresi 20-25 Eylül 1995 Girne.
6. Güneren E, Özsoy H, Özkul H, Alpay U. Damak yarıklı hastalarda effüzyonlu otitis media gelişiminin önlenmesinde erken ventilasyon tüpü uygulaması ve sonuçları (Sözlü bildiri). XVII. TPRECD Kongresi 20-25 Eylül 1995 Girne.
7. Güneren E, Tümerdem Y. Malpractice Nedir? Ne değildir? Nasıl Önlem Alınabilir? (Poster sunumu) II. Vakıf Gureba Tıp Kongresi 4-8 Aralık 1995 İstanbul.
8. Uğurlu K, Özsoy Z, Akbay S, Güneren E, Eryılmaz E. Hastanemizde İlk Başarılı Serbest Flep Uyg. (Poster sunumu) II. Vakıf Gureba Tıp Kongresi 4-8 Aralık 1995 İstanbul.
9. Özsoy Z, Uğurlu K, Güneren E, Eryılmaz E. Ağır Kulak Deformite ve Yokluğunda Tek veya Cok Seanslı Rekonstrüksiyonların Karşılaştırılması (Sözlü bildiri) XVIII. TPRECD Kongresi 04-08 Eylül 1996 Bursa.
10. Özsoy Z, Güneren E, Eryılmaz E, Ulay M. Süperior Medial Pediküllü Meme Redüksiyonlarımız (Sözlü bildiri) Estetik Plastik Cerrahi Derneği 1. Bilimsel Toplantısı 15-17 Mayıs1997 Manavgat.
11. Ulay M, Özsoy Z, Güneren E, Eryılmaz E, Gençoğlu U. Nadir bir Cleft Hand Olgusu (Poster sunumu) XIX.TPRECD Kongresi 02-07 Eylül 1997 Antalya.
12. Eryılmaz E, Güneren E, Özsoy Z, Olcay E, Ulay M. Süral Sinir Nörokütan Flep ile Rek.: Olgu Sunumu (Poster sunumu) XIX. TPRECD Kongresi 02-07 Eylül 1997 Antalya.
13. Özsoy Z, Eryılmaz E, Güneren E, Kutlu Hİ, Ulay M. Pediküllü Fibula Transpozisyonu: Olgu Sunumu (Poster sunumu) XIX. TPRECD Kongresi 02-07 Eylül 1997 Antalya.
14. Uğurlu K, Özsoy Z, Akbay S, Güneren E, Eryılmaz E. Sinir Defekti Onarımlarında Ven Grefti İle Sinir Greftinin Karşılaştırılması (Sözlü bildiri) XIX. TPRECD Kongresi 02-07 Eylül 1997 Antalya.
15. Eryılmaz E, Özsoy Z, Güneren E, Olcay E. Dorsal İnterosseoz Flep ile Onarım (Poster sunumu) IV. Vakıf Gureba Tıp Kongresi 3-6 Aralık 1997 İstanbul.
16. Özsoy Z, Güneren E, Eryılmaz E, Ulay M. Ağır Dudak ve Burun Deformitelerinde Kombine Estetik Tedavi (Sözlü bildiri) 2. Ulusal Estetik Cerrahi Kongresi, 20-24 Nisan 1998 Cerrahpaşa İstanbul.
17. Özsoy Z, Güneren E, Eryılmaz E. Ağır Yanıklı Kulak Deformitelerinin Tek veya Çok Seanslı Rekonstriksiyonlarının Karşılaştırılması (Sözlü bildiri) 100. Kuruluş Yılı Etkinlikleri Yanık Toplantısı GATA, 23-25 Mayıs 1998 Ankara.
18. Güneren E, Demir A, Kobak Ö, Keskin M, Orak İ, Uysal OA. Periorbital Multiple Lacerasyonda Geç Primer Onarım : Olgu Sunumu (Poster sunumu) TPRECD Kış Sempozyumu, 21-25 Mart 1999 Kartalkaya.
19. Güneren E, Eroğlu L, Koçak İ, Uysal OA, Demir A. Abdominoplastide Çok Aşağıdan Yapılan İnsizyonun İdrar Kaçırmanın Düzelmesine Etkisi (Poster sunumu) V. Estetik Plastik Cerrahi Kongresi ve II. Estetik Cerrahi Eğitim Kursu, 1-4 Eylül 1999 Ankara
20. Eryılmaz E, Özsoy Z, Ulay M, Güneren E, Gençoğlu U, Okur İ. Alt Ekstremite Onarımında Joker Flep : Süral Nörokütan Flep ile Klinik Deneyimlerimiz (Sözlü bildiri) XXI. TPRECD Kongresi, 30 Eylül-3 Ekim 1999 Kuşadası.
21. Güneren E, Eroğlu L, Keskin M, Demir A, Uysal OA. Maksiller Sinüs Obliterasyonunda “Bukkal Fat Pad” Flebinin Kullanılması (Poster sunumu) XXI. TPRECD Kongresi, 30 Eylül-3 Ekim 1999 Kuşadası.
22. Eroğlu L, Keskin M, Güneren E, Uysal OA. Greft Bohça Pansumanı için Saç Tokası kullanımı (Poster sunumu) XXI. TPRECD Kongresi, 30 Eylül-3 Ekim 1999 Kuşadası.
23. Akbaş H, Kandemir B, Karacaoğlan N, Güneren E, Eroğlu L, Keskin M, Uysal OA. Elin palmar subkütanöz anjiolipoması: Vaka takdimi ve literatürün gözden geçirilmesi (Poster sunumu) TPRECD Kış Sempozyumu. 14-19 Mart 2000 Makedonya.
24. Akbaş H, Akpolat İ, Güneren E, Eroğlu L, Uysal OA. Rinoplasti sonrası ender bir komplikasyon: Nöroma (Sözlü bildiri) TPRECD Kış Semp.. 14-19 Mart 2000 Makedonya.
25. Akbaş H, Demir A, Güneren E, Eroğlu L, Keskin M, Çepni H, Orak İ, Şimşek T, Acar M, Uysal OA. Mandibula fraktürleri ile ilgili deneyimlerimiz (Sözlü bildiri) TPRECD Kış Sempozyumu. 14-19 Mart 2000 Makedonya.
26. Tuncer S, Güneren E. Plastik sanatlar kapsamında heykel eğitimi aracılığıyla Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi uzmanlarında konstrüksiyon ve boyutsallık kavramlarının geliştirilmesi (Sözlü bildiri) VI. Ulusal bilgi çağı ve sanat sempozyumu Hacettepe Üniversitesi Güzel sanatlar Fakültesi 8-10 Mayıs 2000 Beytepe Ankara.
27. Eroğlu C, Hökelek M, Güneren E, Sünbül M, Aydoğan S, Uysal OA. Plastik Cerrahide Kullanılan Sülük (Hirudo medicinalis)”lerden İzole Edilen Aeromonas Hydrophila”ların Antibiotik Duyarlılık ve İndüklenebilir Beta-Laktamaz Oranları (Poster sunumu) 15. ANKEM Kongresi 5-10 Haziran 2000 Kemer.
28. Güneren E, Eroğlu L, Akbaş H, Keskin N, Uysal OA, Hokelek M, Eroğlu C. Nipple-areola konjesyonunda Hirudo medicinalis Kullanımı (Poster sunumu) VI. Estetik Plastik Cerrahi Kongresi(Türk-Fransız ortak günleri) 15-18 Haziran 2000 Bodrum.
29. Güneren E, Keskin N, Orak İ, Uysal OA. Tek Taraflı Dudak Yarığı Onarım Sonuçlarımızın Fotogrammetrik Yöntemle Değerlendirilmesi (Sözlü bildiri) XXII. TPRECD Kongresi, 27 Eylül-1 Ekim 2000 İzmir.
30. Güneren E, Keskin N, Orak İ, Şimşek T, Uysal OA. Damak Yarığı Onarım Sonuçlarımızın Değerlendirilmesi (Sözlü bildiri) XXII. TPRECD Kongresi, 27 Eylül-1 Ekim 2000 İzmir.
31. Eroğlu L, Güneren E, Keskin M, Uysal OA, Tomak Y. Extended V-Y Flep ile Midplantar Defektin kapatılması:Olgu Sunumu (Poster sunumu) XXII. TPRECD Kongresi, 27 Eylül-1 Ekim 2000 İzmir.
32. Güneren E, Arıtürk E, Keskin M, Kalaycı AG, Uysal OA. Suçiçeği Komplikasyonu Olarak Pediatrik Olguda Fournier Gangreni (Poster sunumu) XXII. TPRECD Kongresi, 27 Eylül-1 Ekim 2000 İzmir.
33. Hokelek M, Akbas H, Güneren E, Eroğlu L, Orik İ, Eroğlu C, Acıcı M. Dekübit ülseri zemininde yerleşen bir myasis olgusu (Poster sunumu) II. Ulusal Tropikal Hastalıklar Kongresi 25-29 Eylül 2000 Şanlıurfa
34. Eroğlu L, Akbas H, Güneren E, Demir A, Orak İ, Uysal OA. Zigomatik ark kırıklarının tedavisinde kullanılan foley kateter balonunun görüntülenmesi (Poster sunumu) TPRECD Kış Sempozyumu. 15-18 Mart 2001 Abant.
35. Eroğlu L, Akbas H, Güneren E, Demir A, Şimşek T, Uysal OA. Travmatik Glob Luksasyonu: (Poster sunumu) TPRECD Kış Sempozyumu. 15-18 Mart 2001 Abant.
36. Eroğlu L, Akbas H, Güneren E, Demir A, Çepni H, Uysal OA. Deri Grefti.. Cerrahi Eldiven Kullanımı (Poster sunumu) TPRECD Kış Sempozyumu. 15-18 Mart 2001.
37. Eroğlu L, Güneren E , Akbas H, Demir A, Keskin M, Uysal OA. Mikrocerrahi pratik uygulamalarında insan saçının sütür materyali olarak kullanılması(Poster sunumu) TPRECD Kış Sempozyumu. 15-18 Mart 2001 Abant.
38. Akbas H, Uysal OA, Güneren E, Eroğlu L, Demir A. Epileptik Hastalarda Tekrarlayan Yanıklar (Poster sunumu) TPRECD Kış Sempozyumu. 15-18 Mart 200 .
39. Akbas H, Uysal OA, Güneren E, Eroğlu L, Demir A, Ayyıldız M. İlginç bir termal yanık sebebi;bardak çekme (Poster sunumu) TPRECD Kış Sempozyumu. 15-18 Mart.
40. Akbas H, Uysal OA, Güneren E, Eroğlu L, Demir A. Ateşli Silah Yaralanmalarına Bağlı Maksillofasiyal Yaralanmalı Olgularımız (Poster sunumu) TPRECD Kış Sempozyumu. 15-18 Mart 2001 Abant.
41. Akbas H, Uysal OA, Güneren E, Eroğlu L, Demir A. Doğum sırasında mandibula kırığı;olgu sunusu (Poster sunumu) TPRECD Kış Sempozyumu. 15-18 Mart 2001.
42. Akbas H, Güneren E, Eroğlu L, Demir A, Orak İ, Şimşek T, Uysal A. Klasik ve reverse abdominoplastinin aynı hastada kombine kullanımı;olgu sunumu (Poster sunumu) VII. Estetik ve Plastik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi ve ISAPS mini Kursu 12-15 Nisan 2001 Antalya
43. Eroğlu L, Akbas H, Güneren E, , Demir A, Uysal A, Barış S, Demircan S. Rinoplasti operasyonu sonrası gelişen ender bir komplikasyon;pnömotoraks (Poster sunumu) VII. Estetik ve Plastik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi ve ISAPS mini Kursu 12-15 Nisan 2001 Antalya
44. Akbas H, Güneren E, Eroğlu L, Demir A, Uysal A, Karacaoğlan N, Keskin M, Çepni H. Tek taraflı lateral osteotomili rinoplasti olgularımız (Poster sunumu) VII. Estetik ve Plastik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi ve ISAPS mini Kursu 12-15 Nisan 2001
45. Akbas H, Keskin M, Güneren E, Eroğlu L, Demir A. Kolumella Burun Tabanı ve Üst Dudağın Aynı Anda ve Tek Seansta Rekonstrüksiyonu (Poster sunumu) XXIII. TPRECD Kongresi 27- 30 Eylül 2001 İstanbul.
46. Demir A, Akbas H, Güneren E, Eroğlu L, Orak İ. Meningokoksemik Septisemiye Bağlı Cilt Nekrozları: Olgu (Poster sunumu) XXIII. TPRECD Kongresi 27-30 Eylül 2001 İstanbul.
47. Akbas H, Güneren E, Eroğlu L, Demir A, Keskin M. Enfekte Pacemaker Tedavisinde PM Flebi Kullanımı (Poster sunumu) XXIII: TPRECD Kongresi 27- 30 Eylül 2001 İst
48. Akbas H, Güneren E, Eroğlu L, Demir A, Keskin M, Orak İ, Uysal OA. İskial Bası Yaralarının Tedavisinde Dedermalize Posterior Thigh Flebin Dolgu Materyali Olarak Kullanılması (Poster sunumu) XXIII. TPRECD Kongresi 27- 30 Eylül 2001 İstanbul.
49. Akbas H, Güneren E, Eroğlu L, Demir A, Kobak Ö, Çepni H, Uysal A. Extended groin flep kullanarak vajinal rekonstrüksiyon (Poster sunumu) XXIII. TPRECD Kongresi 27- 30 Eylül 2001 İstanbul.
50. Demir A, Uysal A, Akbas H, Güneren E, Eroğlu L, Çepni H. Constructed ear onarımında üçlü flap kullanımı (Poster sunumu) XXIII. TPRECD Kongresi 27- 30 Eylül 2001 İstanbul.
51. Demir A, Uysal A, Akbas H, Güneren E, Eroğlu L, Şimşek T. Flap on Flap (Poster sunumu) XXIII. TPRECD Kongresi 27- 30 Eylül 2001 İstanbul.
52. Akbaş H, Eroğlu L, Güneren E, Uysal OA. Testiküler replasman materyali olarak saçın kullanımı; deneysel çalışma (Sözlü bildiri) XXIV. TPRECD Kongresi 18-20 Ekim 2002 Ankara.
53. Akbaş H, Güneren E, Eroğlu L, Demir A, Uysal OA. Mandibulada osteosarkoma: 2 olgu sunumu (Poster sunumu) XXIV. TPRECD Kongresi 18-20 Ekim 2002 Ankara.
54. Demir A, Orak İ, Birinci H, Akbaş H, Güneren E, Eroğlu L. Periorbital nekrotizan fasciitis:Olgu sunumu (Poster sunumu) XXIV. TPRECD Kongresi 18-20 Ekim 2002
55. Eroğlu L, Güneren E, Akbaş H, Demir A. Travmatik hemipelvektomi:olgu sunumu (Poster sunumu) XXIV. TPRECD Kongresi 18-20 Ekim 2002 Ankara.
56. Eroğlu L, Şimşek T, Akbaş H, Güneren E. Saç sütürün deneysel mikrovasküler cerrahi pratik uygulamalarında kullanımı (poster sunumu) XXV. TPRECD Kongresi 14-17 Ekim 2003 Samsun.
57. Özbek N, Güneren E, Yıldız L, Meydan D, Çakır Ş, Çoşkun M. İki farklı radyoterapi şemasının yara iyileşmesi ve doku gerilimine etkilerinin değerlendirilmesi: deneysel çalışma (sözlü bildiri) XXV. TPRECD Kongresi 14-17 Ekim 2003 Samsun
58. Güneren E, Karacalar S. Miadında gebelik ve %20 el ve yüz yanığı olgusunda ultidisipliner yaklaşım ve bir dizi rekonstrüktif cerrahi girişim uygulaması (poster sunumu) Türkiye Yanık ve Yangın Afetleri Derneği 3. Kongresi 29-30 Eylül 2005
59. Eroğlu L, Güneren E, Yağmur Ç, Türk T, Özer M. Ortognatik cerrahi komplikasyonlarımız (sözlü bildiri) XXVIII TPRECD Kongresi 20-23 Eylül 2006
60. Güneren E, Çiftçi M. Eyer burun tedavisinde tek parça kemik grefti ile dorsum, septum, internal nazal valv ve kolumella rekonstrüksiyonu (yelken greft) (postre sunumu) XXVIII TPRECD Kongresi 20-23 Eylül 2006 Ankara
61. Öztürk N, Güneren E. 11 aylık vakada onikokriptozis (poster sunumu) XXVIII TPRECD Kongresi 20-23 Eylül 2006 Ankara
62. Söylemez F, Güneren E. Sakral bölgeden kuyruk şeklinde dev nörofibrom kitlesinin eksizyonu (poster sunumu) XXVIII TPRECD Kongresi 20-23 Eylül 2006 Ankara
63. Süer K, Yağmur Ç, Güneren E, Karacalar A. Hasta eğitim seminerleri (sözlü sunum) XXVIII TPRECD Kongresi 20-23 Eylül 2006 Ankara
64. Güneren E. Rhinoplasti hakkında söylenmiş özlü sözler (poster sunumu) TPRECD Kış Sempozyumu 15-17 Mart 2007 Bursa
65. Demir A, Demirtaş Y, Çiftçi M, Tayfur V, Güneren E. Alt ekstremitenin kemik örtücü yumuşak doku rekonstrüksiyonunda perforatör deri ve kas-deri serbest fleplerinin karşılaştırılması (sözlü bildiri) XXIX. TPRECD Kongresi 17-20 Ekim 2007 Eskişehir
66. Demirtaş Y, Öztürk N, Tayfur V, Güneren E. Postoperatif antikoagülasyonun serbest doku transferi komplikasyonuna etkisi (sözlü bildiri) XXIX. TPRECD Kongresi 17-20 Ekim 2007 Eskişehir
67. Demirtaş Y, Öztürk N, Çengel S, Ünal R, Koyuncu M, Güneren E, Karacalar A. Baş-boyun bölgesi rekonstrüksiyonunda KBB-Plastik Cerrahi işbirliğini olumlu etkileyen faktörler (sözlü bildiri) XXIX. TPRECD Kongresi 17-20 Ekim 2007 Eskişehir
68. Demirtaş Y, Öztürk N, Kelahmetoğlu O, Tayfur V, Demir A, Güneren E, Karacalar A. Serbest flep endikasyonu tartışılan 200 olgunun analizi (sözlü bildiri) XXIX. TPRECD Kongresi 17-20 Ekim 2007 Eskişehir
69. Kelahmetoğlu O, Engin MS, Demirtaş Y, Demir A, Güneren E. Rekonstrüksiyon mu amputasyon mu? (sözlü bildiri) XXIX. TPRECD Kongresi 17-20 Ekim 2007 Eskişehir
70. Neimetzade T, Aslan O, Demirtaş Y, Güneren E. Yüksek enerjili üst ekstremite amputasyonlarında deneyimlerimiz (poster sunumu) XXIX. TPRECD Kongresi 17-20 Ekim 2007 Eskişehir
71. Demirtaş Y, Kelahmetoğlu O, Engin MS, Güneren E. Flep verici alanı olarak skarlı bölgenin tercih edilmesi (poster sunumu) XXIX. TPRECD Kongresi 17-20 Ekim 2007
72. Demirtaş Y, Çiftçi M, Söylemez F, Güneren E, Karacalar A. Çoklu replantasyonlarda başarıyı etkileyen faktörler (poster sunumu) XXIX. TPRECD Kongresi 17-20 Ekim 2007 Eskişehir
73. Demirtaş Y, Öztürk N, Kelahmetoğlu O, Güneren E. Pediküllü DİEAP flep ile glans penis rekonstrüksiyonu (poster sunumu) XXIX. TPRECD Kongresi 17-20 Ekim 2007
74. Güneren E, Neimetzade T, Yıldız L. Deri kanseri nedeniyle son 8 yılda tedavi ettiğimiz 803 olgunun değerlendirilmesi, retrospektif analiz (poster sunumu) XXX. TPRECD Kongresi 15-19 Ekim 2008 Antalya
75. Yağmur Ç, Güneren E, Neimetzade T, Kefeli M. Tavşan aşırı dermal skarlaşma modelinde duyu denervasyonunun etkileri;kantitatif değerlendirmeler. XXXI.TPRECD Kongresi 17-21 Ekim 2009 Adana
76. Demirtaş Y, Kelahmetoğlu O, Çiftçi M, Tayfur V, Demir A, Güneren E. Alt ekstremitenin yumuşak doku rekonstrüksiyonunda kullanılan serbest anterolateral uyluk flebi ve serbest kas/kas deri fleplerinin karşılaştırılması XXXI.TPRECD Kongresi 17-21 Ekim 2009 Adana
77. Söylemez F, Güneren E, Eroğlu L, Sönmez A. Premaksiller defekt için dil flebi tekniği ile dili damağa yapıştırmak. XXXI.TPRECD Kongresi 17-21 Ekim 2009
78. Güneren E, Söylemez F,Sönmez A, Demir B. Lateral bazlı alın flebinin bıyık şeklinde nazolabial defekte adaptasyonu. XXXI.TPRECD Kongresi 17-21 Ekim 2009
79. Neimetzade T, Güneren E, Yağmur Ç, Arslan O, Süllü Y. Kas defektinin rekonstrüksiyonunda uygulanan farklı modellerin kas rejenerasyonu üzerine etkisi;karşılaştırmalı çalışma. XXXI. TPRECD Kongresi, 17-21 Ekim 2009
80. Şimşek T, Keleş MK, Aksakal İA, Tayfur V, Demir A, Güneren E, Polat AV. Önkol seviyesindeki damar onarım sonuçlarımızın değerlendirilmesi:Retrokspektif çalışma. XXXII. TPRECD Kongresi, 15-19 Eylül 2010 Trabzon
81. Görgün S, Genç D, Atilla A, Kurt A, Güneren E. Yanık merkezimizdeki Acinetobakter kontaminasyonu ve eliminasyon mücadelemiz. XXXII. TPRECD Kongresi, 15-19 Eylül 2010 Trabzon
82. Şimşek T, Sönmez A, Demir A, Eroğlu L, Güneren E, Tayfur V, Yıldız L. Kutanöz malign melanomlu 84 hastaya ait klinik deneyimlerimiz. XXXII. TPRECD Kongresi, 15-19 Eylül 2010 Trabzon
83. Eryılmaz E,Genç B, Yağmur Ç, Kurt A, Güneren E. Meme küçültme ve dikleştirmede santral glanduler ve süperomedial dermal pedikül kombinasyonu. XXXII. TPRECD Kongresi, 15-19 Eylül 2010 Trabzon
84. Güneren E, Kurt A. Meme deepitelizasyonunda iki farklı yöntemin (bistüri ve makas) kolaylık, süre ve derinlik (güvenilirlik) açısından karşılaştırılması. XXXII. TPRECD Kongresi, 15-19 Eylül 2010 Trabzon
85. Genç D, Aktaş S, Ceylan A,Katrancı AO, Kurt A, Görgün S, Güneren E. Yanık merkezimizde son bir yılda tedavi ettiğimiz 241 hastanın değerlendirilmesi ve tam (gerçek) maliyet analizi. XXXII. TPRECD Kongresi, 15-19 Eylül 2010 Trabzon


Ulusal eserler


1 Uzunyol otobüs sürücülerinde mesleğe özgü sigara kullanımı:Mediko-Sosyal çalışma Tümerdem Y, FAS, İC, AB, Güneren E. İst Ü Tıp F Mecmuası 51:45-54, 1988 Makale Klinik
2 İlkokul çocuklarında Situs İnversus Totalis ve Dekstrokardia görülme sıklığı: Ep. çalışma. Tümerdem Y, Güneren E,… İst Ü Tıp F Mecmuası 54:205-212, 1991 Makale Klinik
3 Menarş olayında duygu ve davranışa sosyoekonomik-kültürel faktörlerin etkinliği. Tümerdem Y, Ayhan B, Coşkun A, Güneren E,. İst Ü Tıp F Mecmuası 54:224-32, 1991 Makale Klinik
4 No Man’s Land Bölg. Fleksör T. Yara. Chow tipi Erken Dinamik Atel ile Statik Atelin K. Keskin N, Güneren E, Kuran B, Aydın H. El Cerrahisi Kongre Özel Sayısı Sayfa: 85-88, 1994 Makale Klinik
5 Atipik Yerleşimli Tüberküloz Olguları. Kuran İ, Güneren E. Vakıf Gureba Hast Tıp Dergisi 20:108-110, 1995 Olgu
6 Genital ve Perineal Bölge Yanıkları. Çek Dİ, Ergün SS, ÇM, Akbay S, Güneren E. TPRECD 4:159-163, 1996 Makale Klinik
7 Malpractice Üzerine Bir Tanımlama Çalışması. Güneren E, Tümerdem Y Hayat Sağ. ve Sos. Hiz. Vakfı Bülteni 7;12, 1997 Derleme
8 Üst Dudak Tümörlerinin Bilateral Perialar Aysı (kresentrik) İlerletme Flabıyla Onarımı. Ergün SS, Çek Dİ, Güneren E,… Haseki Tıp Bülteni 36:27-32, 1998 Makale Klinik
9 Bir Biletle Üç Kongre Güneren E. TPRECD 7:73-4, 1999 Mektup
10 Diabetik ayaktaki doku defektlerinin tedavisinde Hiperbarik Oksijenin yeri. Güneren E,… OMU Tıp Dergisi 17:89-97, 2000 Makale Klinik
11 Plastik cerrahide kullanılan sülük (HM) lerden izole edilen Aeromonas ların ab duyarlılıkları. Eroğlu C, Hökelek M, Güneren E,… ANKEM Dergisi 14:551-4, 2000 Makale Deneysel
12 İleri dercede bir rinofima olgusu: Vaka takdimi. Akbaş H, Güneren E,… TPRECD 9:197-200 2001 Olgu
13 İlginç bir termal yanık sebebi: Bardak Çekme Akbaş H, Güneren E,… TPRECD 9:203-5 2001 Olgu
14 Streptokoksik toksik şok sendromu:olgu raporu Eroğlu C, Esen Ş, Attila A, Güneren E,… Mikrobiyoloji Bül 35:481-5, 2001 Olgu
15 Zigomatik ark kırıklarının tedavisinde kullanılan foley kateter balonunun görüntülen Eroglu L, Akbaş H, Güneren E,… TPRECD 10:20-2, 2002 Makale Klinik
16 Furlow çift ters Z palatoplasty deneyimlerimiz. Güneren E,… TPRECD 10:23-28, 2002 Makale Klinik
17 Etkili örnek büyüklüğünün belirlenmesi ve uygun istatistik yöntemin seçimi. Bek Y, Güneren E,… TPRECD 10:98-105, 2002 Derleme
18 Makroglossi:Olgu sunumu, Akbaş H, Demir A, Güneren E,… OMU Tıp Dergisi 19:1-6, 2002 Olgu
19 Meningokoksemik septisemiye bağlı cilt nekrozları: Olgu sunumu. Demir A, Akbas H, Güneren E,… OMU Tıp Dergisi 19:275-278, 2002 Olgu
20 20th Int. Free Flaps and Island Flaps Workshop, 4-7, Aralık, 2003, Liege, Belçika.. Güneren E. TPRECD Haberler Dergisi 10, 2003 Mektup
21 Travmatik Glob Luksasyonu, Eroğlu L, Süllü Y, Akbaş H, Güneren E, TPRECD 11:130-1, 2003 Olgu
22 Travmatik hemipelvektomi: olgu sunumu ve rekonstr. seçeneklerinin gözden geçirilmesi. Eroglu L, Güneren E, TPRECD 11:139-141, 2003 Olgu
23 Tendonu yatay kesilerle uzatma yöntemi; biyomekanik çalışma. Güneren E,… TPRECD 12:58-61, 2004 Makale Deneysel
24 Saç Sütürün Tavşan Femoral Arter Anastomozunda Kullanılması. Eroğlu L, Şimşek T, Akbaş H, Güneren E. TPRECD 12; xxxx, 2004 Makale Deneysel
25 7 aylık gebe bir olguda acil pollisizasyon. Güneren E. TPRECD 12:146-7 2004 Olgu
26 Rat tespit etmek için kolay bir teknik. Güneren E,… TPRECD 12:152, 2004 Mektup
27 Sık karşılaşılan bir tehlike: Yanık Güneren N Güneren E. Çoluk-Çocuk Aylık Anne Baba Dergisi 40:6-7, 2004 Derleme
28 Filistinli Çocuklarda Gülümsemeli Güneren E, Cansız H, GH, GS ÇM. TPRECD 16;1 2008 Mektup
29 Çoklu replantasyonlarda başarıyı etkileyen faktörler Demirtaş Y, Ç M, S F Güneren E, KA TPRECD 16;55, 2008 Mektup


Uluslararası bildiriler

1- Güneren E, Özsoy Z, Ulay M, Eryılmaz E, Özkul H, Uysal A. A comparison of the effects of Veau-Wardill-Kilner palatoplasty and Furlow dobule opposing Z-plasty operations on Eustachian Tube fonction Sözlü bildiri). 6. European Craniofacial Congress 15-18 Haziran 1999 Manchester İngiltere
2- Malazgirt Z, Ozkan K, Tac K, Dervisoglu A, Güneren E. Preperitoneal mesh repair of a spigelian hernia (Poster sunumu). 21. International Congress of European Hernia Society GREPA 4-6 Kasım 1999 Madrid İspanya
3- Eroglu C, Hokelek M, Güneren E, Esen S, Pekbay A, Uysal OA. Bacterial flora of Hirudo medicinalis and their antibiotic sensitivities in middle black sea region (Poster sunumu). 10. European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases 28-31 Mayıs 2000 Stockholm İsveç
4- Güven H, Akbas H, Güneren E, Eroglu L, Demir A, Uysal OA. The use of leech in the management of a ring avulsion injury: A case report (Poster sunumu). IFSSH POSTCONGRESS MEETING: Microsurgical Reconstruction in the Upper Extremity 15-16 Haziran 2001 Mersin.
5- Akbaş H, Uysal A, Güneren E, Eroğlu L, Demir A. The essential part of the abdominoplasty:Our clinical experience of natural looking neoumblicus (Poster sunumu). XVI. Congress of ISAPS 26-29 Mayıs 2002 İstanbul
6- Akbaş H, Uysal A, Güneren E, Eroğlu L, Demir A. A new device for insertion of mini or micro grafts in baldness treatment (Poster sunumu). XVI. Congress of ISAPS 26-29 Mayıs 2002 İstanbul.
7- Güneren E, Akbaş H, Demir A, Eroğlu L. The use of a combined composite free flap for an extensive facial tissue defect (Poster sunumu). 6. Congress of European Federation of Societies for Microsurgery 20-23 Haziran 2002 İstanbul.
8- Güneren E, Odacı E, Yıldız L, Akbaş H, Kaplan S. A new invaginating suture technique in microarterial sleeve anastomosis (Poster sunumu). 6. Congress of European Federation of Societies for Microsurgery 20-23 Haziran 2002 İstanbul
9- Akbas H, Güneren E, Eroğlu L, Demir A, Uysal OA. The use of free radial forearm flap with palmaris longus tendon to reconstruct total lower lip and chin soft tissue defect (Poster sunumu). 6. Congress of European Federation of Societies For Microsurgery 20-23 Haziran 2002 İstanbul.
10- Hokelek M, Güneren E. Hirudotherapy and the Bacterial Flora of Hirudo Medicinalis:Is It Possible to Sterilize the Leech (sözlü bildiri) 6. International Conference on Biotherapy 16-20 Haziran 2003 Sivas
11- Güneren E, Hokelek M. Observations on the Use of Hirudotherapy Based on our Clinical Experience (sözlü bildiri) 6. International Conference on Biotherapy 16-20 Haziran 2003 Sivas.
12- Güneren E, Söylemez F. The use of temporary skin substitutes to obtain decontaminated wound bed in skin defects. ICCAID The First International Congress of Central Asia Infectious Diseases 30 Oct-02 Nov 2006 Bishkek Kırgozistan
13-Güneren E. Hasta-asistan-hoca iletişiminde gözden kaçan unsurlar adına özünde iletişim prensipleri ve sık karşılaşılan hatalar (sözlü bildiri) 1. Türkiye-Azerbaycan Plastik Cerrahi Günleri 11-12 Mayıs 2008 Bakü Azerbeycan
14- Güneren E. Basic Microsurgery (update seminar) Modena Ü. Tıp F. Plastic Surgery Congference Programme (invited speaker) 19 May 2010 Modena İtalya
15- Güneren E. Pedicled LD flap transfere to the neck (seminar) Modena Ü. Tıp F. Plastic Surgery Congference Programme (invited speaker) 19 May 2010 Modena İtalya
16- Güneren E. Burns (seminar) Turkish Syrian Plastic Surgery Days (invited speaker) 22 July 2010 Damascus Suriye


Uluslararası Toplantılar ve Kurslar

1. International Symposium on Plastic Surgery 6-9 Haziran 1996 İstanbul
2. Plastic and Reconstructive Surgery Symposium 4-5 Temmuz 1996 İstanbul
3. New Horizons in Aesthetic Surgery 22-23 Kasım 1996 İstanbul
4. I. International Congress on Cranial and Fascial Bone Distraction Processes 20-22 Haziran 1997 Paris Fransa
5. 6. European Craniofacial Congress 15-18 Haziran 1999 Manchester İngiltere
6. 12. ISAPS Post-graduate Course in Aesthetic Surgey 25-26 Haziran 1999 Napa California ABD
7. 12. IPRAS World Congress 27 Haziran-2 Temmuz 1999 SanFrancisco CA ABD
8. 6. Congress of European Fed. of Soc. for Microsurgery 20-23 Haziran 2002 İstanbul
9. 6. International Conference on Biotherapy 16-20 Haziran 2003 Sivas
10. EBOPRAS; European Course in Plastic Surgery 19-21 Kasım 2003 Groeningen Hollanda
11. 20th International Free Flaps and Island Flaps Workshop 4-7 Aralık 2003 Liege Belçika
12. EBOPRAS; European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery 12-13 Kasım 2004 Porto Portekiz
13. ICCAID The First International Congress of Central Asia Infectious Diseases 30 Oct-02 Nov 2006 Bishkek
14. 1. Azerbaycan-Türkiye Ortak Plastik Cerrahi Kongresi 11-12 Mayıs 2008 Bakü
15. Gülümseyen çocuklar dudak-damak yarıkları ameliyatları ve eğitim programları projesi, Yeryüzü Doktorları Türkiye, Filistin Batı Şeria El Halil Aliya Devlet Hastanesi, Kasım 2007 – Mayıs 2008 – Aralık 2008 – Haziran 2009
16. European Universities Association; Quality Trends in high education in Europe November 2008 Budapest
17. 5th European Universities Association Covention 18-21 Mart 2009 Prague
18. İnt. forum on supporting health professional education. 16-21 Nisan 2010 Doha Katar
19. Modena Ü. Tıp F. Plastik Cer. Kliniği 17-21 Mayıs 2010 (ERASMUS) Modena İtalya
20. 1. Türkiye-Suriye Ortak Plastik Cerrahi Günleri 21-25 Temmuz 2010 Şam Suriye